Trang chủ Tin Tức Bài phát biểu của ông Hoàng Lê trong dịp đón bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Văn hoá Nhà thờ danh nhân văn hoá Ninh Tốn