• Danh nhân họ Ninh

  Ninh Hãng

  bởi Ban Biên Tập

  Ninh Hãng(1437-?) nguyên quán xã Lan Đình huyện Thanh Lâm (từ triều nhà Nguyễn gọi là xã Quan Đình, nay thuộc xã Đồng Lạc huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương)…

 • Danh nhân họ Ninh

  Ninh Triết

  bởi Ban Biên Tập

  Cụ tổ Ninh Triết sinh năm 1540 người xã Song Khê huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân, khoa Tân Mùi…

 • Danh nhân họ Ninh

  Ninh Đạt

  bởi Ban Biên Tập

  Cụ tổ Ninh Đạt sinh năm 1618, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sỹ xuất thân khoa Kỷ…

 • Danh nhân họ Ninh

  Ninh Địch

  bởi Ban Biên Tập

  Cụ tổ Ninh Địch sinh năm 1687, quê tại xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đỗ Đệ nhị giáp Tiến sỹ xuất thân khoa Mậu Tuất,…

 • Danh nhân họ Ninh

  Ninh Ngạn

  bởi Ban Biên Tập

  Cụ tổ Ninh Ngạn (1715 – 1781) là người có công khai hoang lập ấp ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Cụ đi thi Hội không…

 • Danh nhân họ Ninh

  Ninh Tốn

  bởi Ban Biên Tập

  Cụ tổ Ninh Tốn (1744-1795) hiệu Chuyết Am, Mẫn Hiên, Chuyết Am Cư Sỹ, Song Am Cư Sĩ và tự là Hy Chí, Khiêm Như, người xã Côi Trì huyện…